Turvallisuus

Turvatarkastus
Järjestyksenvalvojat tekevät portilla sisääntulijoille turvatarkastuksen.

Narikka ja tavaransäilytys
Festivaalialueella ei ole erikseen narikkaa.

Kielletyt esineet, aineet ja asiat
Omien alkoholijuomien tuominen tapahtumaan on ehdottomasti kielletty. Järjestyksenvalvojan huomatessa omien juomien käytön, on hänellä oikeus poistaa asiakas pois tapahtuma-alueelta.

 Portilla suoritetaan laukkutarkastus.

Kiellettyjä esineitä festivaalialueella ovat (terä)aseet, lasipullot, omat juomat, purkit, alumiinitölkit, järjestelmäkamerat, nauhurit sekä sateenvarjot ja kaikki vaarallisiksi luokiteltavat esineet. Järjestyksenvalvojat tekevät portilla sisääntulijoille tarkastuksen näiden esineiden poissulkemiseksi.

Lemmikkieläinten tuominen alueelle on kielletty.

Ensiapu
Alueella ei ole erillistä ensiapu pistettä, mutta alueella on päivystävää ensiapuhenkilöstöä.